1.
7  Mocniny

 Nepodceňujte pitný režim !


Pomůcka ke studiu      

            Obsah zkoušení
 

Testy

Prezentace

   DÚ 
           a pracovní listy

   1.7.1 - Mocniny      1.7.0 - Test 1 (nácvik) 1.7.0 - Definice n-té mocniny    1.7.1 - Vystříhni a vytvoř páry vět

                   1.7.1 -  zkoušení

   1.7.0 - Test 1 (řešení)

1.7.1 Věty pro počítání s moc. 1-3    1.7.1 - Vytvoř páry vět - IKT 1
                   1.7.2 -  zkoušení     1.7.1 - Test 1 AB 1.7.1 Věty pro počítání s moc. 4

                                   1.7.1 - Řešení

                  1.7.3 -  zkoušení     1.7.2 - Test 2                    Řešení

Formulář pro žáky - IKT

   1.7.1 - Vytvoř páry vět - IKT 2
      1.7.3 - Test 3      1.7.2 - Věty doplň slovně - nácvik

   1.7.1- Pomůcka (Kráva-mocniny)

    1.7.4 - Test 4         1.7.2 - Věty doplň slovně na lístku
 

 1.7.4 - Test 4 (řešení)

     1.7.3 - Vety-1 dopln slovně IKT 1
   1.7.2 - Doplň nerovnítko - NÁCVIK

    1.7.5 - Test 5

     1.7.3 - Vety-1 dopln slovně IKT 2
   1.7.2 - Doplň nerovnítko - DOMA     1.7.6 - Test 6 AB  

                           1.7.3 -  řešení

      1.7.7 - Test 7 A(výběrová odpověď)    
      1.7.7 - Test 7 B(výběrová odpověď)      1.7.4 - Př. bakterie_řád čísla IKT
     

1.7.4 - Př. bakterie_řešení

 

Testy ke stažení

   
      1.7.1 - kočka
                         1.7.1- příklady k procvič.
       
       
       
     

1.7 - ke stažení

       
       
       
       
 

Bubliny

   
 

Kdy je Matematika nejpůvabnější ??